Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2016 - Continues Head of Department

  Ankara Yildirim Beyazit University

Courses

 • Postgraduate Karakter Eğitimi ve Din

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

 • Undergraduate Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Postgraduate Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi

 • Undergraduate Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Undergraduate Değerler Eğitimi

 • Postgraduate Çocuk Edebiyatı ve Din Eğitimi

 • Postgraduate Cumhuriyet Dönemi Din ve Ahlak Eğitimi İlişkisi

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate SINIF YÖNETİMİ

 • Associate Degree DİN EĞİTİMİ VE ÇOCUK

 • Associate Degree TEMEL DİNİ BİLGİLER

 • Associate Degree DİN VE KÜLTÜR

 • Associate Degree Kültür ve Din

 • Associate Degree İslam Ahlakı

 • Associate Degree Aile ve Din