Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Taberî Tefsirinde Abdullah b. Mes’ûd Kıraatı

Journal of Turkish Studies , vol.12, no.Volume 12 Issue 27, pp.307-334, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Taberi Tefsiri Özelinde İbn Mes’ūd’un Tefsir Faaliyeti

KUR’ĀN VE YORUMU-İLK ÜÇ YÜZ YIL, Ankara, Turkey, 20 - 21 October 2018, pp.203-217

Mehmet Âkif Ersoy’un Müslümanların Kur’an Okuma Biçimine İlişkin Görüşleri ve Önerileri

8. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Köstence, Romania, 6 - 11 September 2017, pp.611-626

Gümüşhânevî’nin Âyetleri Kullanma ve Açıklama Yöntemi

I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.423-434

Hartwig Hirschfeld’in Mekkî Âyetleri Konu Eksenli Tarihlendirme Çabaları

Tefsir Koordinasyon Toplantısı 2012 Çorum, Çorum, Turkey, 29 June - 01 July 2012, pp.232-250

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

14

Thesis Advisory

2