Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Sürdürülebilir finansal yönetim

in: Hizmet sektöründe Sürdürülebilir işletme yönetimi , Oğuzhan Yavuz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.46-57, 2021

Dijitalleşme ve Finans

in: DİJİTAL DÖNÜŞÜM Üzerine Seçme Yazılar, Prof. Dr. İsmail Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.117-135, 2021

Covid-19 Salgınının Sektörlerin Finansal Performansı Üstüne Etkisi

in: Covid 19 Pandemisinin işIetme ve ekonomi alanında etkileri, Prof. Dr. Ahmet AKSOY, Prof. Dr. Aydın KARAPINAR, Prof. Dr. Figen ZAİF, Prof. Dr. Belgin AYDINTAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.213-225, 2021 Sustainable Development

The Effect of the Relationship Between Oil Price and Stock Markets in Energy Sustainable Countries

in: Energy and Finance, Andre Dorsman, Özgür Arslan Ayaydın ve Mehmet Baha Karan, Editor, Springer International Publishing, pp.123-144, 2016