Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beytülmâl Müessesesi ve Osmanlı Devleti'nde Hazinenin Sorumluluğu

Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 October 2021

Mehmed Ali Paşa ve İsmail Paşa Döneminde Mısır İdarî Teşkilatı

Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi, Konya, Turkey, 10 April 2021

Books & Book Chapters

Mehmed Ali Paşa ve İsmail Paşa Döneminde Mısır İdarî Teşkilatı

in: Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları Kamu Hukuku, Koyuncu Nuran, Yıldız Abdülkadir, Editor, NEÜ Yayınları, Ankara, pp.301-334, 2021