Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anadolu Müslüman Zihniyetinin Şekillenmesinde Hacı Bektaş Velinin Rolü

Orta Asya’dan Anadolu’ya Hacı Bektaş Veli’yle Gelen Misyon Sempozyum, Ankara, Turkey, 04 December 2021

Dini Kullanan Teröre Eğitim ve Çevresel Faktörlerin Etkisi

Günümüz İslam Toplumları ve Problemleri Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 06 September 2015 Sustainable Development

İslam Toplumlarında Sanat ve Dinin Kesişebildiği/ Kesişemediği Toplumsal Yapı Analizi

İslam ve Sanat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2014, pp.205-214

Türk Din Sosyolojisinin Kimliği

Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu, Çorum, Turkey, 11 - 13 June 2005

Books & Book Chapters

Göç, Eğitim Ve Sosyal Uyum

in: Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Cem Şahin, Mustafa Güçlü, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.166-180, 2021

Göç ve Din

in: Din Sosyolojisi, Emine Öztürk, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.363-375, 2020

Din Şiddet Terör

in: Din Sosyolojisi, Emine Öztürk, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.427-441, 2020

A Sociological Approach to the Phenomenon of Forced Mass Migration: The Case of Syrian Asylum Seekers inTurkey

in: Economic Growth and Demographic Transition in Third World Nations, Şefika Şule Erçetin, Nilanjan Ray, Saurabh Sen, Editor, Apple Academic Press , CRC Press, Florida, pp.33-76, 2020 Sustainable Development

Şanlıurfa Kültürünün Değişim ve Devamlılığında Şanlıurfa Müziğinin Rolü

in: Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik, Akpınar Hüzeyin, Bektaş Ekrem,Önal Mehmet vd., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.98-107, 2019

Terör ve Din

in: Din Sosyolojisi El Kitabı, Niyazi Akyüz, İhsan Çapçıoğlu, Editor, Grafiker Yayıncılık, Ankara, pp.671-689, 2013