Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kent Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinin Evrimi

PLANLAMA , vol.28, no.1, pp.6-11, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Umut ve Hayal Kırıklığı Sarkacında Tasarım Müzakeresi Alanı Olarak Kentsel Katılım: Ankara Kent Konseyi Örneği

Hacettepe Üniversitesi Tarih Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 28 November - 01 December 2023

Civil Initiatives vs. Pragmatic Interventions of the Centralized State Apparatus in Shaping the Post-Earthquake Urban Planning in Türkiye

Agora Seminar Public Space: Creating solidarities and aesthetic accommodations in unsettling times, France, 03 November 2023

Demokratik Katılıma Bİr Örnek: Ankara Kent Konseyi

1. Uluslararası Tıp Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi, 07 December 2021

Neo-Pragmatic Turn of the Turkish Urbanization Policy under the Influence of a Regime Change

1st Online Workshop by TUPEN (Turkish Political Economy and Public Policy Network) Policy-Making and Political Economy of Turkey in Times of Existential Crises., 19 November 2021

UNESCO Dünya Miras Süreci ve Ankara

KEVK 2021 Kreatif Endüstrilerde Verimlilik Kongresi, 15 October 2021

A network analysis of the geopolitical structure of Erasmus+ student mobility in European Higher Education Area

INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY WITHIN EUROPE: RESPONDING TO NATIONAL, REGIONAL AND GLOBAL CHALLENGES, United Kingdom, 01 July 2021

Municipality-orchestrated solidarity in pandemic times: Lessons from Ankara Metropolitan Municipality

International Geographical Union, Commission on Geography of Governance Annual Conference: New Challenges of Local Governance in Times of Uncertainty and Complexity., Poznan, Poland, 09 June 2021

Pandeminin Mekan Paradigması: Dayanışmacı Akılcılık

5. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2020

Türk Belediyelerinin Küresel Kardeş Kent AğlarındakiFarklılaşmalar ve Benzerlikler

5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.21-32

The Importance of Creating Sustainable Campuses In Higher Education

3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, Aksaray, Turkey, 29 - 31 May 2014

Books & Book Chapters

Türkiye Kentleşmesinin Öncü-Örneği Başkent Ankara’nın Rant Arayan Kente Dönüşüm1 Sürecinde İmar Planı Değişikliklerinin Rolü

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Kent Planlama Deneyimi, Tekeli, İlhan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, pp.120-140, 2023

Türkiye Cumhuriyetinde Demokratik Katılımın Kısa Tarihi

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Kentsel Ağlar ve Topluluklar, Aslan, Cemil, Editor, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul, pp.200-220, 2023

Küresel Sistemde Kentlerin Dönüşümü ve Sivil Toplum: Genel Yaklaşımlar ve Dünya Örnekleri

in: 21. Yüzyılda Kalkınmaya Yeniden Bakış, Çakı Fahri, Öner Şerif, Uzun Alper, Altındal Yonca, Yalçın Arman Zafer, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.519-536, 2021

Yerel Yönetimlerin Planlama Yaklaşımlarında Rekreasyonun Yeri

in: Rekreasyon: Disiplinlerarası Yaklaşım ve Örnek Olaylar, Güneş Gül, Varol Fatih, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.177-200, 2021

Turkey’s COVID-19 Response from a Public Administration Perspective

in: Good Public Governance in a Global Pandemic, Paul Joyce, Fabienne Maron Purshottama Sivanarain Redd, Editor, International Institute of Administrative Sciences (IIAS)., BRÜKSEL, pp.395-403, 2020

Yerel Kalkınma İçeriğinin Belirlenmesinde Yenilikçi Bir Yaklaşım:Kamusal Akıl Stüdyosu ve Yerel Yönetim Monografileri

in: Yerel Yönetimlerde Teknoloji ve Katılım, Cenay Babaoğlu, Oğuzhan Erdoğan, Levent Memiş, Editor, Orion, Ankara, pp.222-253, 2020

Dünya Şehirciliğinin Kısa Tarihi: Bir Medeniyet Birikimi Olarak İnsan Şehirlerinin Kronolojisi

in: Şehir ve Şehir Yönetimi, Rasim Akpınar, Kamil Taşçı, Volkan İdris Sarı, Editor, Nobel Yayınları, Ankara, pp.79-94, 2020

Kamu Politikası Analizi Perspektifinden Politika Kurullarına Yakından Bir Bakış

in: Türkiye’de Kamu Politikaları: Güncel Konular ve Eğilimler, Çiner, Can Umut, Editor, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, pp.127-145, 2020

In what sense an evolution of metropolitan planning actors

in: Metropolitan Regions Planning and Governance, Daniel Galand, John Harrison, Karsten Zimmerman, Editor, Springer, Cham, pp.211-224, 2020

“Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde Güncel Koruma Sorunları”

in: “AnKARA RAPOR GÖKÇEK DÖNEMİ HASAR TESPİTİ (1994-2017), TMMOB Mimarlar Odası Ankara ŞUBESİ Kent İzleme Merkezi Yayınları., Candan, T., K., Kolçak, R., Bolat, G., Çobanoğlu, R., D., Editor, Atalay Matbaacıık, Ankara, pp.94-100, 2017

Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Korunmalı

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara, 2005 Sustainable Development

Kızılayda Yayalar ve Yayalık

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 2004

Metrics

Publication

56

Citation (WoS)

7

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

1

Project

5

Thesis Advisory

9

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals