Education Information

Education Information

 • 1992 - 1996 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1987 - 1989 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Para arzının içselliği-dışsallığı tartışması ve Türkiye örneği

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1989 Postgraduate

  Türkiyede demir çelik sektörünün yapısı ve sorunları

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü