Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur'an'ın Anlaşılması Üzerine Mülahazalar

Din ve İnsan, vol.1, no.2, pp.29-39, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Nesh Anlayışına Genel Bir Bakış

Din ve İnsan, vol.-1, no.1, pp.13-36, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Âdiyât Sûresini Anlama ve Anlamlandırma Üzerine Mülahazalar

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.174-191, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

A‘râf Suresi 189 ve 190. Ayetlerin Meâlini Yeniden Düşünme

Bülent Ecevit Ünv. İlahiyat Fakültesi, vol.7, no.1, pp.151-166, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Kur’an-ı Kerim’de Matar Kelimesinin Anlam Alanı (Vucûh ve Nezâir Bağlamında)

Konya Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fakültesi, no.49, pp.51-71, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

İlk Misak (Elest Sözleşmesi)

Konya Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fakültesi, no.48, pp.83-117, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Yusuf Sûresi 24. Ayet Üzerine Bir Meal Çalışması

Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.20, pp.137-148, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Haccın Edâsında Öne Çıkan Semboller

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi], no.41, pp.131-166, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Hz. Süleyman Kıssası’nın Kur’an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’teki Benzer Yönleri ve Tahlili

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.4, no.8, pp.225-243, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ayetler Işığında İbadât-ı Mersûmede Şekil ve Mânâ İlişkisi

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.7, pp.1-16, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Rahman Sûresi 7-9. Ayetler Çerçevesinde Kozmik Denge

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.3, no.6, pp.83-94, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Tâhâ Sûresinin 95-97. Ayetlerini Anlama ve Anlamlandırmada İsrailliyatın Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.3, no.5, pp.137-154, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Rahman Suresi 7-9. Ayetlere Dair Bağlamsal Çerçevede Bir Meal Çalışması

EKEV Akademi Dergisi, no.58, pp.157-170, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alâeddin Ali es-Semerkandî ve Tefsiri Bahru’l-Ulûm Üzerine Yapılan Spekülatif Yorumlar

I.Uluslararası Ankara Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2020, vol.1, pp.21-48

Hz. Peygamberin Tebliğ Hayatında Öne Çıkan Eğitim-Öğretim İlke ve Metotları

2. Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2020, vol.1, pp.39-53

Kur’an-ı Kerim’de Yer Alan Evrensel Eğitim ve Öğretim Metotlarına Genel Bir Bakış

2. Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2020, vol.1, pp.54-66

Hz. İbrahim’in Tebliğ Metodu

Uluslararası Hz. İbrahim ve Nübüvvet Sempozyumu, Urfa, Turkey, 8 - 10 October 2019, vol.1, pp.584-600

Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Irk ve Dillerin Menşeine Genel Bir Bakış (Rûm Sûresi 22. Âyet Bağlamında)

International Black Sea Coastline Countries Symposium-3, Zonguldak, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.223-233

Books & Book Chapters