Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur'an'ın Anlaşılması Üzerine Mülahazalar

Din ve İnsan , vol.1, no.2, pp.29-39, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Nesh Anlayışına Genel Bir Bakış

Din ve İnsan , vol.-1, no.1, pp.13-36, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alâeddin Ali es-Semerkandî ve Tefsiri Bahru’l-Ulûm Üzerine Yapılan Spekülatif Yorumlar

I.Uluslararası Ankara Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2020, vol.1, pp.21-48

Hz. Peygamberin Tebliğ Hayatında Öne Çıkan Eğitim-Öğretim İlke ve Metotları

2. Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2020, vol.1, pp.39-53

Kur’an-ı Kerim’de Yer Alan Evrensel Eğitim ve Öğretim Metotlarına Genel Bir Bakış

2. Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2020, vol.1, pp.54-66

Hz. İbrahim’in Tebliğ Metodu

Uluslararası Hz. İbrahim ve Nübüvvet Sempozyumu, Urfa, Turkey, 8 - 10 October 2019, vol.1, pp.584-600

Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Irk ve Dillerin Menşeine Genel Bir Bakış (Rûm Sûresi 22. Âyet Bağlamında)

International Black Sea Coastline Countries Symposium-3, Zonguldak, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.223-233

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

39

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

1