Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sistematik Felsefe Ve Mantık (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sistematik Felsefe Ve Mantık (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Paul Ricoeur’xxde kendiliğe ilişkin bir sorgulama olarak ”anlatısal kimlik” sorunu

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sistematik Felsefe Ve Mantık (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Nietzsche’xxnin ahlak eleştirisi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sistematik Felsefe Ve Mantık (Yl) (Tezli)