Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kahraman'dan Anti-Kahraman'a, Ben'den Kendi'ye: Kim'lik Üzerine Bir Sorgulama

Posseible: Felsefe Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-26, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Vicdanın Sessizliği

Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2021 (ESCI)

The Silence of Conscience

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.11, no.1, pp.501-506, 2021 (ESCI) identifier

Düşünme Kötülüğü Alt Edebilir mi? Hannah Arendt’te Düşünme Üzerine

Beytulhikme Felsefe Dergisi, vol.9, no.1, pp.103-119, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Can Thinking Overcome Evil? On Thinking in Hannah Arendt

BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.9, no.1, pp.103-119, 2019 (ESCI) identifier

Vladimir Jankélévitch’te Bağışlamanın Olanağı Üzerine

FLSF, no.22, pp.207-226, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Levinas’ta Aşkınlık Düşüncesine Giriş

Kaygı, no.27, pp.93-110, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

”Gelecek Demokrasi” Adına: Derrida’nın Dostluğu

FLSF, no.17, pp.1-12, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Wilhelm Dilthey’da Anlama Üzerine

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Dergisi, vol.52, no.1, pp.159-171, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Nietzsche’nin Sanat Anlayışı Bağlamında Apollon ve Dionysos

Felsefe Dünyası, vol.1, no.53, pp.237-252, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Paul Ricoeur’xxde Kendilik Bağlamında Anlatısal Kimlik Kavramı

Felsefelogos, vol.1, no.41, pp.209-221, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Paul Ricoeur: Başkası ve Yapabilirliğin İmhası Olarak Şiddet

in: Başkası ve Şiddet, Bayar Bravo, Işıl; Bravo, Hamdi, Editor, Fol, Ankara, pp.137-160, 2022

Prokrustes’in Yatağında Doğmak: Nietzsche, Ahlak ve Ötesi

in: Tanıdık ve Yeni: Nietzsche'de Aşırılık, Yaşam, Kendilik, Toros Güneş Esgün,Gülben Salman, Editor, Pinhan Yayıncılık, Ankara, pp.97-114, 2021

From Zweig’s ”Unknown Woman” to Levinas’ ”Other”: Love As A Possibility of Transcendence

in: Social Science I, Aslan Cahit, Aydoğmuş Ördem Özlem, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.15-29, 2019

Paul Ricoeur ve Etik

in: Çağdaş Fransız Felsefesinde Etik, Urhan Veli, Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.99-137, 2016

Paul Ricoeur Felsefesinde Dil Kendilik İlişkisi

in: Düşüncenin İletişim Aracı Olarak Edebiyat, Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında: Dil, Yemişçi Arzu, Atak Berna, Editor, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, pp.623-632, 2011