Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EMPOWERING WOMEN IN RURALAREAS WITH MENTOR SUPPORT:EXPERIENCES OF F2F-TRUSTERASMUS+PROJECT

3th International WORLD WOMEN CONFERENCE Ankara / TURKEY September 3-5, 2021, Ankara, Turkey, 03 September 2021, pp.133-144

Gaziantep Sanayi ve Dinamikleri

14. Ulusal İktisat Sempozyumu: "Gaziantep Sanayinde İhracat, Finansman ve İstihdam Sorunları ", Gaziantep, Turkey, 25 - 26 October 2007

Bilgi Ekonomisi

Uluslararası Bilgi ve Yönetim Kongresi Kocaeli, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 November 2006, vol.1, pp.58-68

Nüfus Artış Hızı ve Kalkınma Perspektifinden Türkiye de Tüketim Harcamaları ile Hane Büyüklüğü Arasındaki İlişkinin Sınanması Bazı Gözlemler

Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK / TEK Uluslararası Ekonomi Sempozyumu UEK - TEK 2006 , Türk Ekonomi Kurumu, Sheraton Oteli, Ankara, Turkey, 11 - 13 September 2006

Küreselleşme Süreci ve Yeni Ekonomi

V.Liberal İktisatçılar Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 June 2004

YENİ EKONOMİ REKABET VE REKABET POLİTİKALARI

Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi Kongreler Dizisi, Ankara, Turkey, 7 - 08 November 2001, vol.14, pp.1-27

Yeni Ekonomi ve Türkiye

ERC/ ODTÜ V. Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 13 September 2001, pp.15

Yeni Ekonomide Rekabet ve Rekabet Politikaları

Rekabet Kurumu, Perşembe Konferansları, Ankara, Turkey, 05 June 2001, pp.83-104

Tanıtımda Medyanın Rolü ve Önemi

TASEAD, 1. Tanıtım Şurası İstanbul, Turkey, 30 September - 01 October 1998

Books & Book Chapters

Basic Concepts of Mentoring for the Mentee Side in F2F-Trust Project

in: Increasing Female Employment in Rural Areas and Mentoring Relationships F2F Project Experiences, Ebru Arıcıoğlu, Editor, Lambert Academic Publishing, Berlin, pp.161-178, 2022

Networking Events Mentee in F2F-Trust Project

in: Increasing Female Employment in Rural Areas and Mentoring Relationships F2F Project Experiences, Ebru Arıcıoğlu, Editor, Lambert Academic Publishing, pp.138-160, 2022

Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Özel Sektör Dış Borçlarının Finansal İstikrara Etkisi

in: Güncel İkitsadi Tartışmalar, Zehra Doğan Çalışkan, Sinem Gözde Beşballı, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.9-36, 2021

Virtual Personal Assistant Secretary

in: FlexWork - Guiding for Beginner women to the Virtual Assistantship, SÖYLEMEZ SENİHA ALEV,DİNÇER GÖNÜL, Editor, Lambert Acdemic Pubilishing (LAP), Chisinau, pp.33-55, 2021

İNOVASYON ÇERÇEVESİNDE PATENT SİSTEMİ TARTIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

in: EKONOMİK VE TEKNOLOJİK DEĞİŞİM SÜRECİNDE İNOVASYON, Gönül Muratoğlu, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.2-34, 2020

Qualification Design and Sanitation for Sustainable Drinking Water

in: Handbook of Research on Supply Chain Management for Sustainable Development, Ulaş Akküçük, Editor, IGI Global Publishing, Pennsylvania, pp.242-264, 2018

Elektrik Sektörü

in: Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi Elektrik ve İnşaat Sektörü- Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, Yümer, Editor, TC Ticaret Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.25-192, 2018

Economics of Drinking Water

in: Researches on Science and Art in 21th Century Turkey, Hasan Arapgirlioğlu, Atilla Atik, Robert L.Elliott, Edward Turgeon, Editor, Gece Publishing, pp.2706-2716, 2017

Gaziantep Sanayisi ve Dinamikleri

in: Gaziantep Sanayinde İhracat Finansman ve İstihdam sorunları -TEK, Arslan Yiğidim, Editor, Imaj Yayınevi, Ankara, pp.21-58, 2009

Bilgi Ekonomisi

in: İktisada Giriş, Ömer Faruk Çolak, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.379-404, 2008

Yeni Ekonomi

Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 2001

Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği

Haberal Eğitim Vakfı, Ankara, 1998

Risk Sermayesinde Finansal Sözleşmeye Bakış Açıları

in: Finans Teorisinin Temel Makaleleri, Cengiz Erol, Editor, Sermaye Piyasası Kurulu, Ankara, pp.489-522, 1998

Other Publications