Education Information

Education Information

 • 1995 - 1999 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman (Dr), Turkey

 • 1988 - 1994 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1983 - 1987 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Türkiyede’deki Devlet muhasebe Sisteminin Uluslararası Standartlarla Karşılaştırılması ve Yeni devlet Muhasebe sisteminin Oluşturulması

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman (Dr)

 • 1994 Postgraduate

  BANKA MALİ TABLOLARININ ÜLKEMİZ, AVRUPA TOPLULUĞU VE 30 NOLU ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English