Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Istanbul: An Internatıonal City Bridging Past and Present

Building International Cities, 8 - 13 November 2013

BİR BAŞARISIZ DEVLET ÖRNEĞİ OLARAK LÜBNAN

38. ICANAS International Congress of Asian and North African Studies (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007, vol.2, pp.777-787

The Basic Causes of Terrorism in the Framework of Psychology and Politics

The 5th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, Cambridge University, 2 - 05 August 2010 Sustainable Development

Lebanon: A Failed State in Terror Impasse”. “The State of Sovereignty

20th Anniversary Conference of the International Boundaries Research Unit (IBRU), 1 - 03 April 2009

A Crucial Factor in Arab-Israeli Conflict: Shebaa Farms Dispute

Borderscapes II”, Universita Degli Studi di Milano Bicocca, 13 - 16 September 2009

Books & Book Chapters

Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş Dönemi'nde Doktrinler Çerçevesinde Orta Doğu Politikası

in: Orta Doğu'ya Bakış 2, Sayim Türkman, Abdurrahman İlhan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.385-435, 2021

Türkiye-Irak Göç Yönetimi ve Sınır Güvenliği

in: Türkiye'nin Komşu Ülkelerle Göç ve Sınır Politikaları, Zuhal Karakoç Dora, Nuri Korkmaz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.53-81, 2021 Sustainable Development