Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mehmet Başbuğ Resimlerinde Vazgeçilmez Bir Renk Olarak Kırmızı

15. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Çevrimiçi Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Aydın, Turkey, 21 - 23 June 2021, pp.257-258

Sınıf Öğretmeni Tarafından İşlenen Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Değerlendirme

VII.TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 1 - 03 September 2021, pp.544-563

Türk Kültürü Bağlamında Mehmet Başbuğ'un Eserlerindeki Anlatım

3. Uluslararası Mehmet Başbuğ Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.34-49

Güzel Sanat Eserlerinin Korumasına Yönelik Uygulamalar

Büyükşehir-Gündem: Güzel Sanatlar ve Telif Hakları Etkinlikleri, Eskişehir, Turkey, 21 May 2019, pp.51-58

Türkiye’de İlkokul Görsel Sanatlar ve Fen Bilimleri Programlarının Disiplinler Arası Yaklaşımlar Bağlamında İncelenmesi 1923-2020

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (Toplum 5.0), İstanbul, Turkey, 30 October - 01 November 2020, pp.85-86

Ressam Hasan Akın’ın ”Hasan Dağı” Adlı Eserinin İncelenmesi

IV. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (24-26 Ekim 2019), Aksaray, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.304-314

Features of Paintings of Broken Family Children Being in Depression

The Anadolu International Symposium on Arts Education ”Transformations in Art Education”, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.152-162

Books & Book Chapters

Türkiye'de Cumhuriyet Sonrası Görsel Sanatlar Öğretim Programlarında Disiplinler Arası Yaklaşımlar

in: Sanat Eğitimi "Çocuğun Sanatsal Gelişiminden Yüksek Öğretimdeki Sanal Sınıflara", Tolga Akalın, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.155-188, 2021

Sanat ve Sanat Öğretimi Programları

in: Sanat Alanları İle A'dan Z'ye, Geçen, Fahrettin & Aytaç, Ahmet, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.101-114, 2021

Metrics

Publication

20

Open Access

3