Education Information

Education Information

 • 2011 - 2012 Post Doctorate

  Technische Universitaet Darmstadt, material Science, Germany

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Middle East Technical University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Bazı yeni patlayıcı maddelerin termal analiz yöntemleriyle incelenmesi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Üç çekirdekli Cu11-Pb11-Cu11-schiff bazı kompleksi yardımıyla hidrojen fosfat anyonuna duyarlı iyon seçici elektrot geliştirilmesi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017“Eğiticinin Eğitimi”

  Vocational Training , School of leadership