Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mekân ve Habitus Ekseninde Âşık Müziği

Âşık Sanatı Sempozyum, Nevşehir, Turkey, 29 July 2021, pp.171-188 Creative Commons License

Türkçe Rap Müzikte Kadın Öznelliğinin Müziklerarası İnşası

Müzik ve Kadın, Bursa, Turkey, 21 - 23 May 2021, vol.12, pp.470-537

Âşık Tarzı Müzik Geleneğine Paralel Yorumlar: Barış Manço

Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 15 February 2019

Traces of Women in Turkish Rap Music History

MusicMinority and Musicand Gender Study Groups, Viyana, Austria, 23 - 30 July 2018 Sustainable Development