Academic and Administrative Experience

Courses

  • Undergraduate Edebiyat ve Sinema

  • Undergraduate Basın Dili

  • Undergraduate Medya Muhabirliği

  • Undergraduate Çocuk Hakları ve İletişim