Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Ankara Haci Bayram Veli University, Institute of Graduate Programs, İşletme (Dr), Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Türkiye’xx de faaliyet gösteren GSM operatörlerinin marka kişiliklerinin karşılaştırılması üzerine ampirik bir çalışma

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English