Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Paleoantropoloji (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  İzmir Demir Çelik Limanı ve Batı Limanı İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Paleoantropoloji (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Nevşehir Avanos Camihöyük yontmataş endüstrisinin tipolojik analizi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English