Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - 2018 Associate Professor

  Gumushane University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Head of Department

  Kahramanmaras Sutcu Imam University

 • 2013 - 2018 Head of Department

  Gumushane University

 • 2012 - 2018 Head of Department

  Gumushane University

Courses

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Din Psikolojisi

 • Postgraduate DİN PSİKOLOJİSİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

 • Postgraduate DİN PSİKOLOJİSİNİN PROPLEMLERİ

 • Doctorate PSİKOLOJİK AKIMLAR AÇISINDAN DİN

 • Postgraduate Psikoloji Kuramları ve Din

 • Postgraduate DİN PSİKOLOJİSİNDE YÖNTEM

 • Postgraduate İslam Geleneğinde Psikoloji

 • Undergraduate Psikoloji

 • Undergraduate Psikolojiye Giriş

 • Undergraduate Sosyal Psikoloji

 • Undergraduate Sosyolojiye Giriş

 • Undergraduate Dini Gelişim

 • Postgraduate İslam Düşüncesinde Medeniyet Tartışmaları

 • Postgraduate Ruh Sağlığı ve Dindarlık

 • Undergraduate Gelişim Psikolojisi

Advising Theses