Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KADERE İMANIN PSİKOLOJİK TAHLİLİ: TİPOLOJİK BİR YAKLAŞIM

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK), Turkey, 7 - 09 November 2019

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE PEYGAMBER TASAVVURU:SARKAÇ TEORİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

II. ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, 2 - 04 November 2018

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin “İslam’da Model İnsan” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 April - 28 October 2018, vol.1

GENÇLİĞİN KİMLİK İNŞASINDA DİNÎ DEĞERLERİN ROLÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Gençliğin Gelişimi veProblemleri KarşısındaDin Görevlileri(7. Uluslararası Din Görevlileri SempozyumuBildirileri - Sakarya 2016), 14 - 16 May 2016

Books & Book Chapters

Umudun Psikolojisi ve Teolojisi

Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2020

Müşrik Davranışlarının Altında Yatan Yapısal Nedenler

in: Siyer Yıllığı, Şaban ÖZ, Editor, Emdülüs Yayınları, İstanbul, pp.15-24, 2020

ÖZ YETERLİLİK KİMLİK GELİŞİMİ VE DİNDARLIK EĞİLİMİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARII, Gümüşhane, 2015