Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DIŞ KAYNAKLARLA 1915 OLAYLARI

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi, 08 February 2021

Nasıl Bir Eğitim?

Eğitimimizin Son 15 Yılı ve Seçeneklerimiz Çalıştayı, Ankara, Turkey, 7 - 08 October 2017

Bugünden Geleceğe Siyaset ve Dış Politika

Geleceğe Bakış Sempozyumu., İstanbul, Turkey, 5 April - 05 May 2016

Nasıl Bir Üniversite?

Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Eğitimimiz: Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu., Ankara, Turkey, 18 October 2015

Üniversiteler Susar mı?

8. Üniversite Kurultayı, İzmir, Turkey, 22 - 23 March 2015

Demokratik Kitle Örgütleri, Görevleri, Eylemleri

Okuryazarlık Çalıştayı, Ankara, Turkey, 10 - 11 October 2014

TÜSAK Yasası

Sanatçılar Birliği Kurultayı, Ankara, Turkey, 06 June 2014

IŞIKLI’NIN IŞIĞI

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’xxyı Anma Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 28 September 2013

Eğitimi Dönüştürme Sürecinde Üniversitelerin Durumu

3. Ulusal Eğitim Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2012

Üniversitelerimiz ve Sorunları

7. Üniversite Kurultayı, İstanbul, Turkey, 20 December 2012

Meslek Yüksekokulları ve Sorunları

5. Üniversite Kurultayı, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2010

Toprak Satışı ve Mayınlı Araziler

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 December 2009

Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri

2. MYO Sempozyumu, İzmir, Turkey, 4 - 06 June 2006

Otoyollar, Deprem ve Trafik Kazaları

Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 June 2002 Sustainable Development

Otoyollarda İşlenen Yerel-Ulusal-Küresel Kıyım

Karayolları Trafik Güvenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 March 2002

Ankara - İstanbul Arası Ulaşım Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye III. Enerji Sempozyumu., Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2001 Sustainable Development

Kuğulu Park Üzerine Bir Ulaşım Çalışması

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2001 Sustainable Development

1933 Üniversite Reformu ve YÖK

2. Üniversite Kurultayı, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 1995

Üniversitelerimiz

1. Üniversite Kurultayı, Ankara, Turkey, 8 - 09 October 1994

Books & Book Chapters

Türkiye Uçuyor

GK Kitap Yayınları, Ankara, 2021

İnadına Cumhuriyet

GMK Yayıncılık, İzmir, 2019

Bilgisayara Giriş ve Basic

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1993

Fotogrametri

Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1993