Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RADYOAKTİF ATIKLARIN SEBEP OLDUĞU BEDENSEL ZARARLARIN TAZMİNİNE İLİŞKİN TAM YARGI DAVALARI

Akit Dışı Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 22 November 2018

Yargıya erişim ve hukuki süreçler

Regional Conference on Public Participation, İstanbul, Turkey, 28 - 29 June 2018

Avrupa Birliği Çevresel Sorumluluk DirektifininUyumlaştırılması ve Türkiye’de Uygulanması Sorunu

II. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresinin 16-20 Nisan 2018, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018

Biyokaçakçılık ve Biyoçeşitliliğin Korunması

I.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi, Prishtina, Serbia, 12 - 17 September 2017, pp.614-626

Geleneksel Bilgi ve Hukuki Koruma

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 20 - 23 November 2017

Çevre Davaları ve Kararların Değerlendirilmesi

Enerji Hukuku Davaları Sempozyumu II, Turkey, 27 October 2017

Sektörel Plan ve Programların Stratejik Çevresel Değerlendirilmesi”

Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 18 - 19 September 2017

Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararlarının Yargısal Denetimi

İDARİ YARGI KARARLARI KAPSAMINDA ÇEVRENİN KORUNMASI”, Turkey, 16 May 2017

The Turkish environmental impact assessment system

Protection and Restoration of the Environment XIII Conference, 03 July 1916 - 08 July 2016 Sustainable Development

Türkiye nin İklim Değişikliği Stratejisi Mevzuat ve Önlemler

1 st International Scientific Researches Congress-Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), 19 - 22 May 2016 Sustainable Development

The Implementation Of Turkish Environmental Law For Submarine Cables And Pipelines In The Turkish Exclusive Economic Zone In The Black Sea

II. Black Sea and Balkans Economic and Political Studies Symposium, St. Petersburg, Russia, 9 - 13 November 2015, pp.44-45

Çevrenin Planlama Yoluyla Korunmasında İdari Yargının İşlevi

Çevre ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 September 2014, pp.108-133

Books & Book Chapters

Çevre Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

in: Enerji ve Maden Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Nezih Dağdeviren, Şebnem Akipek Öcal, Editor, Adalet Bakanlığı, Ankara, pp.185-187, 2020

Environmental Administration in Turkey

in: Environmental Law and Policies, Zerrin Savaşan, Vakur Sümer, Editor, Springer, Gewerbestrasse, pp.55-82, 2020

Ulusal Yargı Yetkisi Dışında Açık Denizlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi

in: Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Açık Denizlerin Korunması ve Yönetilmesi, Nesrin Algan, Onur Gönülal, Editor, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, pp.8-30, 2019

The legal status of caves in Turkish legislation

in: Marine Caves of the Eastern Mediterranean Sea Biodiversity, Threatand Conservation., Bayram Öztürk, Editor, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, pp.243-250, 2019 Sustainable Development

çevre Koruma/ Sektörel Plan ve Programların Stratejik Çevresel Değerlendirilmesi

in: Kentsel Politikalar, Ayşegül Mengi/DDeniz İşcioğlu, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.613-631, 2018

Kent Çevre Hukuk

Seçkin Yayınevi, İstanbul, 2011

Metrics

Publication

29

Thesis Advisory

5
UN Sustainable Development Goals