Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2001 - 2005 Postgraduate

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Osmanlı Devleti’nde Fetvâ Eminliği (1826-1922)

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2005 Postgraduate

  Sahhâflar Şeyhî - Zâde Mehmed Es’ad Efendi’nin ”Üss-i Zafer” adlı eserinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

  Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English