Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Cihât Mevzuatı

Vakıflar Dergisi , no.48, pp.145-193, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı’da Nasıl Mezun Olunurdu?

Derin Tarih , no.42, pp.116-119, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

İnsanı Yaratıcısına Yaklaştıran Kurban

Altınoluk Dergisi , no.332, pp.40-44, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

İnsanın En Çetin İmtihanı : Mallar ve Evlatlar

Diyanet Aylık Dergi , no.263, pp.34-35, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

MİNKÂRÎZÂDE DEDE EFENDİ’NİN SİYÂSET-NÂMESİ

DİNÎ ARAŞTIRMALAR , vol.13, no.37, pp.123-143, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Hz Peygamber ve Çocuk Sevgisi

Diyanet Aylık Dergi , no.232, pp.39-41, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

XX. Yüzyıl Başlarında Manastır Medreseleri

Tarih Boyunca Rumeli Coğrafyasında İlim, İrfan ve Hikmet, Kırklareli, Turkey, 14 - 15 May 2022, pp.119-141

Osmanlı’nın Bir Liman Kentinde Temsili: Köstence Şehbenderliği

Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu, Köstence, Romania, 4 - 06 October 2017, vol.1, pp.199-225

Representation of The Ottoman Empire in a Harbour City: Consulate of ConsTanza

International Symposium on Turkey-Romanıa Relations: Past and Present”, Constanta, Romania, 4 - 06 October 2017, vol.1, pp.227-254

Islahat Fermanı Sonrası Kiliselerin Tamiri ve Yeniden İnşâsı: Yomra Örneği

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.2, pp.1281-1296

Son Devir Osmanlı Ulemasından Giresunlu Alimler (İstanbul Şer’iye Sicilleri Arşivi Özelinde)

Geçmişten Günümüze Giresun’da Dinî ve Kültürel Hayat Sempozyumu-I, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2013, vol.1, pp.123-130

Günümüzde Vaizliğin Sorunları (Bildiri Müzakeresi)

Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2011, vol.2, pp.529-531

Books & Book Chapters

Zor Zamanların Halifesi Hz. Ali

Fecr Yayınevi, Ankara, 2023

Hz. Hâlid b. Velîd

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2022

"XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Osmanlı Medreseleri"

in: Tarihçiliğe Adanan Bir Ömür Prof. Dr. Nesimi Yazıcı'ya Armağan, Eyüp Baş, Halide Aslan, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.383-412, 2022

”Müşriklerin Baskısı”

in: İslam Peygamberi’nin Hayatı, Vesile Şemşek, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.161-184, 2020

Osmanlı Devlet Teşkilatında Fetvâ Eminliği

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof. Dr. Seyfettin Erşahin, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.171-183, 2018

”Osmanlı Devleti’nde Fetvâ”

in: Disiplinlerarası ve Tematik İslâm Tarihi Yazıları-I, Prof. Dr. Eyüp Baş, Doç. Dr. Halide Aslan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.257-269, 2017

”İslam”

in: Dinler Tarihi, Prof. Dr. Baki Adam, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.197-240, 2015

Osmanlı Devletinde Fetvâ Eminliği (1826-1922)

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2014

Metrics

Publication

35

Project

1

Thesis Advisory

1