Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Bir Edebiyat Köprüsü: İmdat Avşar

INCSOS VII KARABAĞ International Congress on Social Sciences, Baku, Azerbaijan, 02 June 2022

Mehmet Âkif'in Millî Mücadeleye Dair Son Sözü yahut Kızılelması: Leyla

VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 02 May 2021, vol.1, pp.681-688

Bir Roman Kişisi Olarak "Yahya Kemal"

Uluslararası Filoloji Sempozyumu, Alanya, Turkey, 03 May 2018, pp.226-235

II. Meşrutiyet Dönemi Süreli Yayınlarından "Adl ü İhsan"

IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 May 2012, pp.273-288

Books & Book Chapters

Evhâm-ı Tahrîr ve Pervânelerin Ölümü Başlıklı Metinleri Bağlamında Ömer Seyfettin’in Yazmak Arzusu

in: Doğumunun 140. Yılında Ömer Seyfettin, AKBAŞ MERVE, Editor, Ihlamur Yayıncılık, İstanbul, pp.231-239, 2024

Töre’de Galip Erdem

in: Galip Erdem: Adanmış Bir Ruh -Hayatı, Mücadelesi ve Eserleri-, Şahin Ahmet, Editor, Ötüken Yayınevi, İstanbul, pp.348-362, 2024

YÖK Ulusal Tez Merkezinde Kayıtlı Hikâye ve Roman Bağlamlı Lisansüstü Tezlere Dair Bir Değerlendirme (1990-2022)

in: Türk Edebiyatında Hikâye ve Romanın 100 Yılı, Haykır Tayfun, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.441-458, 2023

YÖK Ulusal Tez Merkezinde Kayıtlı Hikâye ve Roman Bağlamlı Lisansüstü Tezler Bibliyografyası (1990-2022)

in: Türk Edebiyatında Hikâye ve Romanın 100 Yılı, Haykır Tayfun, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.459-624, 2023

Külhani Edipler

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2022

Türk Kızı

Kurgan Edebiyat, Ankara, 2021

Türk Romanında Basın Hayatı (1872-1940)

Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Ankara, 2021

Bohem Apartmanının Sakin(siz)leri

in: Türkolojinin Delikanlısı Seyyah Prof. Dr. İsmail Doğan Armağanı, Öztürk Abdulkadir, Yıldız Hüseyin, Editor, Fenomen, Erzurum, pp.487-492, 2021

Altın Işık

Örnek Yayınevi, Ankara, 2020

Mai ve Siyah

Örnek Yayınevi, Ankara, 2020

Basın Dünyasında Ömer Seyfettin (1900-1920)

in: Ömer Seyfettin İçin Hatıra Kitabı, NÂZIM H. POLAT, FİLİZ FERHATOĞLU, Editor, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayınları, Ankara, pp.283-318, 2020

Matmazel Anjel

Karakum Yayınevi, Ankara, 2019

Yöntem Bilgisi Açısından Tarih-i Edebiyat Dersleri (İbrahim Necmi Dilmen)

in: Yöntem Bilgisi Açısından Osmanlı Dönemi Edebiyat Tarihleri, NÂZIM H. POLAT, Editor, Kurgan Edebiyat, Ankara, pp.193-222, 2013

Metrics

Publication

35

Project

2