Scientific Activities

Artistic Activity

  • April 2023 Cumhuriyet'in 100. Yılı Şerefine "Millî Mücadele" Konulu Roman Yarışması

  • April 2022 Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları

  • October 2021 Mehmet Âkif ve İstiklal Hikâye Yarışması

  • May 2019 Yahya Kemal Beyatlı'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirindeki Yeri ve Bir Roman Karakteri Olarak Yahya Kemal Bayatlı

  • April 2019 Cenap Şahabettin'in Servet-i Fünûn'daki Yeri ve Bilinmeyen Gezi Yazıları