Education Information

Education Information

  • 2003 - 2008 Undergraduate

    Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey