Education Information

Education Information

 • 2013 - 2020 Doctorate

  Ankara Haci Bayram Veli University, Institute of Graduate Programs, Türk Halkbilimi (Dr), Turkey

 • 2008 - 2012 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Somut olmayan kültürel miras yönetimi ve toplumsal katılım: Türkiye örneği

  Ankara Haci Bayram Veli University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Halkbilimi (Dr)

 • 2012 Postgraduate

  Sinemada halk hikayelerine metinlerarası bir bakış

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi (Yl) (Tezli)