Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BOETHİUS TA TANRI SIFATLARI VE TELEOLOJİK DELİL

Dini Araştırmalar, vol.18, no.46, pp.126-147, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Felsefi Düşüncede Yaratma Problemi

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.6, no.11, pp.69-96, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Gazali ye Göre Yaratma

Dini Araştırmalar, vol.14, no.38, pp.17-41, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

OLMAK VE YAPMAK: ERDEM ETİĞİ VE İLKE ETİĞİ İKİLEMİ ARASINDA AHLAK

II. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.69-81

YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİNDEFELSEFE ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENİMİNİN ÖNEMİ

ULUSLARARASIYÜKSEK DİN ÖĞRETİMİSEMPOZYUMU(Akademik ve Sosyal Yönleriyle), Malatya, Turkey, 24 - 25 October 2019, vol.2, pp.529-541

Modern Zihniyetin Epistemik Desaklarizasyonu ve İnsanlığın Kurtuluşu İçin İslam’xxın Vahiy Temelli Epistemesinin İhyası (Seyyid Hüseyin Nasr Örneği)

slam ve Yorum: Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar, 2017, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2017, vol.3, pp.247-266

İslam Filozofları ve Gazali nin Ontolojisinde Varlık Mahiyet Tartışmalarının Teolojik Ufukları

1st International Scientific Researches Congress-Humanity an Social Sciences IBAD-2016, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

TAŞKÖPRÜLÜZÂDE AHMET EFENDİ YE GÖRE OSMANLI DA AKLİ VE NAKLİ İLİMLER AYRIMI BAĞLAMINDA FELSEFE

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Katılımlı “Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi” Sempozyumu, Gümüşhane, Turkey, 8 - 10 May 2014, pp.389-399

Books & Book Chapters

Din Felsefesi

in: FELSEFEYE GİRİŞ – Sistematik Düşüncenin Kodları, Fatih ÖZKAN, İlyas ALTUNER, Editor, İlâhiyât, Ankara, pp.115-146, 2018

KARL JASPERS

in: DOĞU DAN BATI YADÜŞÜNCENİN SERÜVENİYİRMİNCİ YÜZYIL DÜŞÜNCESİ 4 Cilt, Doç. Dr. Şamil ÖÇAL, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.4-459, 2015

Gazali ve İbn Rüşd e Göre Yaratma

Akçağ Yayınları, Ankara, 2013