Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Doğayla Sözleşme: Eko-merkezci Siyasetin İmkânı

İdealkent , vol.10, no.28, pp.1050-1068, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Derin Ekoloji Üzerine

Liberal Düşünce , vol.8, pp.95-111, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Toplumsal Ekoloji Üzerine Bir İnceleme

Türkiye Günlüğü , no.70, pp.50-61, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

XV. Yasama Dönemi (1973-1977): 12 Mart’tan Çıkış ve Yeniden Kriz

in: 100. Yılında TBMM: Oluşumu, Çalışma Şartları ve İşlevleri, Yusuf Tekin, Editor, TBMM Yayınları, Ankara, pp.513-535, 2020

Political Parties and Elections

in: Turkish Politics, Mustafa Altunoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.58-95, 2019

Derin Ekoloji Üzerine

in: Yeşil ve Siyaset: Siyasal Ekoloji Üzerine Yazılar, O. İmga ve H. Olgun, Editor, Liberte Yayınları, Ankara, pp.117-148, 2017

Ekolojizm

in: Dünyada ve Türkiye’de Siyasal İdeolojiler, Ö. Çaha ve B. Şahin, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.449-507, 2013

Ekoloji, Toplum ve Siyaset

Odak Yayınevi, Ankara, 2003

Yeşil Siyaset

in: Siyaset, M. Türköne, Editor, Lotus, Ankara, pp.591-628, 2003

Seçim Sistemleri

in: Siyaset, M. Türköne, Editor, Lotus Yayınevi, Ankara, pp.293-314, 2003

Ali Fuad Başgil

in: Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce, Cilt 5, Muhafazakârlık, Ahmet Çiğdem, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.291-302, 2003