Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Grafik Tasarımına İlişkin Sorunlar

Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.99-112, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Gravür Baskı Tekniği ile Hayat Bulan Exlibris

Müjgân ÜÇER’e Armağan, pp.183-191, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kültürel Öncü Olarak Yaratıcı Kişilik

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, no.378, pp.9-12, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Dünyasına Özgün Manzara Anlayışı ile Damgasını Vuran Matrakçı Nasuh

YOM, Türk Dünyası Medeniyet Dergisi, no.9, pp.56-59, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Hat Sanatımız ve Hattat, Kaligrafist, YazıTasarımcısı ve Eğitimcisi Emin Barın

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyet Üniversitesi, vol.11, no.2, pp.317-328, 2007 (ESCI)

Türk Gravür Baskı Sanatının Doğuşu ve Öncü Bir Sanatçı: Mürşide İçmeli

Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, vol.3, no.12, pp.137-145, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Milli Şuur ve Grafik Sanatlar

SERHAT KÜLTÜR, Tarih-Kültür-Haber Dergisi, no.5, pp.42-43, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Grafik Temel Tasarım Eğitiminde Etching Tekniği İle Basılmış Gravür Baskılarının Yeri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.217-230, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Özgün Baskı Tekniklerinin Türk Grafik Sanatı Tarihi İçindeki Gelişimi

Prof.Dr.Taciser ONUK’a Armağan, pp.118-123, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Serigrafi Baskı Tekniği ve Eğitimdeki Yeri

SERHAT KÜLTÜR, Tarih-Kültür-Haber Dergisi, no.5, pp.40-41, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Gravürlerle Anadolu dan Gelin Başları

ELMİ AXTARIŞLAR, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF AZERBAIJAN INSTITUTE OF FOLKLORE, no.31, pp.55-60, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Linolyum Baskıya Teknik Yaklaşımlar

Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, vol.30, no.350, pp.25-26, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Grafik Sanatının Kimliğine Dair

Türk Dünyası Araştırmaları, no.166, pp.85-94, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Grafik Sanatının Doğuşu ve İbrahim Müteferrika

Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, no.12, pp.192-200, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Grafikte Temel Tasarım Eğitimine Doku Açısından Reduction Yöntemi ile Basılmış Linolyum Baskıların Katkıları

Sanat Sokağı, Üç Aylık Kültür ve Bilimsel Sanat Dergisi, no.2, pp.12-14, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Özgün Baskı Tekniği Olarak Ağaç Baskı Sanatı

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.11, pp.87-92, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Basılı Reklamlarda Kullanılan Ticari Mesajların Toplum Üzerindeki Etkileri

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Dergisi, vol.1, no.2, pp.75-82, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tipografik Anlatım Yolu ile Alegori ve Grafik Tasarım Eğitiminde Öğrenci Uygulamaları.

Made By Artist 4. Uluslarası Atina Sanat ve Sanat Eğitimi Sempozyumu, Atina, Greece, 15 - 18 June 2017, pp.199-209

Türk Grafik Sanatına Kimlik Kazandıran Ustalar-II- Yurdaer Altıntaş

VIII.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folklorü Kongresi/Sanat Etkinlikleri, Konya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.727-732

Mekan-Grafik Tasarım İlişkisinde Tipografi

Made By Artist 3.Uluslarası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Varna, Bulgaria, 25 - 28 May 2017, pp.46-47

Türk Grafik Sanatına Kimlik Kazandıran Ustalar -I- Mengü Ertel

II.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.872-889

Türk Grafik Sanatı Tarihinden, Samsun Sigarası Ambalaj ve Pavyon Tasarımları ile Atıf Tuna

Samsun Sempozyumu (Samsun’xxa Bir Parantez Açıyoruz), Samsun, Turkey, 13 - 16 October 2011, vol.2, pp.501-507

Basılı Reklamlarda ”Süper Kadın”

II.Medya ve Etik Sempozyumu ”medya-kültür ilişkisinde etik”, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2011, pp.337-346

Basılı Reklamlarda Kadın İmajının Kullanımı

Bir Bilim Kategorisi Olarak ”Kadın” Uluslararası Sempozyum, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, Turkey, 29 April - 02 May 2008, pp.68-73

Türk Grafik Sanatında Kullanılan Geleneksel Motifler ve El Sanatlarından İzler

I.Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 24 - 26 April 2008, pp.511-519

Görsel Sanatlarda Baskı Tekniklerine Yönelik Yaratıcı Çalışmalar

VII.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 May 2008, pp.435-437

Serigrafi Baskı Tekniği ile Basılmış Baskıların Grafik Tasarım Eğitimindeki Yeri

II.Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara, Turkey, 25 - 26 October 2007, pp.439-453

Books & Book Chapters

Türk Grafik Tasarımına İlişkin Sorunlar

in: Türk Kültürü Araştırmaları Yaşar KALAFAT’a Armağan, Doç.Dr. İhsan KALENDEROĞLU, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.171-182, 2014

III.BÖLÜM:Armağan Makaleler/William Morris’xxin Hayatı, Sanat Anlayışı ve Grafik Tasarıma Katkıları

in: Nail TAN’a Armağan, Prof.Dr.Tuncer GÜLENSOY, Hayrettin İVGİN, Editor, Kültür Ajans Yayınları, Ankara, pp.170-176, 2011

2.BÖLÜM:ARMAĞANLAR/Gravür Baskı Tekniği ile Hayat Bulan Exlibris

in: Müjgân ÜÇER’xxe Armağan, Tekin ŞENER, Mehmet Ali ERDOĞAN, Editor, KİTABEVİ, İstanbul, pp.183-191, 2011

III.BÖLÜM Süleyman KAZMAZ’a Armağan Makaleler/Linolyum Baskıya Teknik Yaklaşımlar

in: Süleyman KAZMAZ’a ArmağanTürk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Kâmil TOYGAR, Nimet BERKOK TOYGAR, Editor, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Ankara, pp.315-320, 2009

3.Bölüm/Armağan Makaleler/Özgün Baskı Tekniklerinin Türk Grafik Sanatı Tarihi İçindeki Gelişimi

in: Prof.Dr. Taciser ONUK’a Armağan, Yrd.Doç.Dr. Feriha AKPINARLI, Yrd.Doç.Dr. Serpil ORTAÇ, Nail TAN, Hayrettin İVGİN, Editor, Kültür Ajans Yayınları, Ankara, pp.118-123, 2007