Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Çocuk Dilenciler ve Ceza Hukuku Sorumluluğu

in: Türk Hukukunda Çocuk, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN,Dr. Öğr. Üyesi Belkıs VURAL ÇELENK,Dr. Öğr. Üyesi Özgün ÖZYÜKSEL, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.1-36, 2022

Transplant Tourism and Criminal Responsibility

in: Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Tebliğler, Cilt II, İzzet ÖZGENÇ,Cumhur ŞAHİN,Faruk TURHAN, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1497-1538, 2020

Organ Nakli Turizmi ve Ceza Hukuku Sorumluluğu

in: 5. Türk Kore Ceza Hukuku Günleri, Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Tebliğler, Cilt II, İzzet ÖZGENÇ,Cumhur ŞAHİN,Faruk TURHAN, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1457-1496, 2020

Ceza Hukuku Yaptırımları Ülke Raporu: Amerika Birleşik Devletleri

in: 2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi: Ceza Hukuku Yaptırımları Kanunlar ve Uygulama, Cilt III, Adem SÖZÜER, Editor, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.1269-1289, 2019

Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu

in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Prof. Dr. F. Yenisey,Prof. Dr. İ. Özgenç,Prof. Dr. A. Nuhoğlu,Prof. Dr. A. Sözüer,Prof. Dr. F. Turhan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.159-208, 2018

Ülke Raporu: Malezya

in: GENÇ), Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi / Congress on the Criminal Law Reforms in the World and in the Turkey, Adem Sözüer, Editor, Oniki Levha Yayınları, İstanbul, pp.607-621, 2012

Metrics

Publication

13

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals