Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fransız Yazınında Oryantalizm

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019

MÜGE İPLİKÇİ’NİN KÖMÜR KARASI ÇOCUK ADLI YAPITINDA GÖÇ OLGUSUNUN ÇOCUK BOYUTU

IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.693-702

EUGENE IONESCO’NUN KEL ŞARKICI ADLI OYUNUNDA YAŞAMIN TİYATRO YAZININDAKİ YANSIMALARI

International Aegean Symposium On Innovative Interdisciplinary Scientific Researches-II, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.180-188

ALBERT CAMUS’DE YABANCILAŞMA OLGUSU ÜZERİNE

International Aegean Symposium On Innovative Interdisciplinary Scientific Researches-II, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.189-198

UYUMSUZ TİYATRO BAĞLAMINDA EUGENE IONESCO’NUN GÖREV KURBANLARI ADLI OYUNU ÜZERİNE BİR İNCELEME

Atlas International Congress On Social Sciences, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.474-481

JEAN-CLAUDE GRUMBERG’İN ÇABUKSIĞINLAR HİKÂYESİNE VAROLUŞÇU BİR BAKIŞ

Atlas International Congress On Social Sciences, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.465-473

Marguerite Duras’nın Cebelitarık Denizcisi’nde Varoluşçuluğun Yansımaları

International Ankara Conference Scientific Research, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019

Kİm Demiş Niye Demiş Bu Naneyi Kim Yemiş Adlı Yapıtında Göç Olgusuna Yaklaşımı

International Ankara Conference Scientific Research, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2019, pp.44-53

SITUATION OF HUMANITY IN EUGÈNE IONESCO’S THE NEW TENANT

Всеукраїнська науково-практична конференціяз міжнародною участю,приурочена до 400-річчя виходу «Грамматіки славєнскиѧ правилноє Сѵнтаґма» (DOĞU SLAVLARININ GRAMER ÖĞRETİMİNİN TEMELİ OLARAK MELETY SMORTYTSKY’NİN DİLBİLGİSİ: ”GRAMER”İN 400. YILDÖNÜMÜ, Çernobil, Ukraine, 24 May 2019, pp.25-27

The İmage of Turks/ Ottomans from the point of view of the French diplomat J.M. Tancoigne

Materials of All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (Ternopil, Ukraine, April 18, 2019), Çernobil, Ukraine, 18 April 2019, pp.25-27

Amin Maalouf’un Penceresinden Göç Olgusu

III. International Conference on Globalization International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019

Fransız Yazınında Çocuk Bakışıyla Göç Olgusu: Çabuksığınlar

III. International Conference on Globalization International Relations, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.148-158

Jean-Paul Sartre’ın Mezarsız Ölüler’inde Bir Varoluş Mücadelesi

Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences-2, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.705-732

Gaëlle Josse’un Sessiz Saatler’inde Kadın Özne

Innovation and Global Issues IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, vol.1, pp.1122-1130

Jean Thévenot’nun Gözüyle Türk-Osmanlı İmgesi

Turkic Peoples Through the Ages and Lands, Varşova, Poland, 01 December 2018, vol.1, pp.97-108

Marguerite Duras’nın Pasifik’e Karşı Bir Bent’inde Kadın İmgesi

Current Debates on Social Sciences International Congress of Human Studies, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2018, vol.1, pp.908-912

Moha Souag’nın Acı Çay’xxında Kadına Yönelik Şiddet

Avrasya Zirvesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.1, pp.199-209

Marguerite Duras’nınTarquinia’xxnın Küçük Atları’xxnda İnsanın Varoluş Serüveni

Avrasya Zirvesi I. Uluslararası Sosyal Biliöler Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, vol.1, pp.243-252

Maurice Blanchot’nun Sonsuz Yineleme - Sonradan Adlı Yapıtında Yabancılaşma, Göç ve Kaçış

Innovation and Global Issues IV, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, vol.1, pp.54-62

Maurice Blanchot’xxnun Sonsuz Yineleme-Sonradan Adlı Yapıtında İnsanlık Durumu

1.Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 May 2018, vol.1

Searching for Traces of Jean-Paul Sartre’xxs Existentialist Thought In The Roads to Freedom

International Congress On Social Sciences, Paris, France, 10 - 13 April 2018, vol.1

Sofya Kurban’xxın Göç Öyküsü Üzerine Bir Değerlendirme

6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 29 - 31 March 2018, vol.1

Marguerite Duras’nın Pasifik’e Karşı Bir Bent Adlı Romanının Anne İmgesi Bağlamında Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 - 31 March 2018

Asiye Cebar’xxın Aşk ve Fantazyası’xxnda Sömürgecilik Üzerine Bir Değerlendirme

USBİK 2018 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018

Tahar Ben Jelloun’nun Ülkemde Adlı Yaptına Göç Olgusunun Yansımaları

The Migration Conference 2017, Atina, Greece, 23 - 26 August 2017, vol.95

Eleştirel Düşünme ve Dil Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme

1.Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2017, pp.5

Lale Devri Döneminde Fransız Elçi Marquis de Bonnac’xxın Penceresinden Osmanlı-Fransız İlişkileri

Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.133-134

René du Parquet’nin İstanbul’da Bir Yıl’ından Yansıdığı Biçimiyle 19. Yüzyılda Türkler / Osmanlılar

Dmitri Yavorinitski 1 st International European Congress On Social Sciences, Kiev, Ukraine, 10 - 13 August 2017, pp.11-12

Tayeb Salih’in Kuzeye Göç Mevsimi’nde Doğu-Batı Sorunsalı

Eurosia Summit, Ankara, Turkey, 17 - 21 July 2017, pp.89

Joseph Pitton de Tournefort’nun Penceresinden 18. yüzyılda Türkler/ Osmanlılar

Innovation adn Global Issues ın Socail Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.46-48

George Sand’nın Cinsiyet, Aşk ve Şiddet Üçgenindeki Kadın İmgesi

1th International Congress On Vacational and Technical Sciences (UMTEB-1), Batumi, Georgia, 8 - 10 April 2017, vol.1, pp.50

Jean Baptiste Tavernier nin Penceresinden 17 yüzyıl Osmanlı Kültürü

III. Uluslararası Çin'den Adriyatiğe Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2016, pp.290-299

Amin Maalouf un Ölümcül Kimlikler Adlı Yapıtnda Kimlik Sorunsalı

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Asoscongress, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.2713-2719

HAKAN GÜNDAY IN DAHA ADLI YAPITINDA GÖÇ OLGUSU

4. Türk Göç 2016 Konferansı Viyana, London, Canada, 12 - 15 July 2016, vol.2, pp.62-69

ANNIE ERNAUX NUN ANNE İMGESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BİR KADIN

1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID IBAD-2016, Madrid, Spain, 18 - 21 May 2016

JOSEPH PITTON DE TOURNEFORT’UN GÖZÜNDEN TÜRKLER / OSMANLILAR

UDEK 4RD INTERNATIONAL LANGUAGE AND LITERATURE CONFERENCE ”IN MEMORY OF SAMİ FRASHËRİ” 28-29 OCTOBER 2015 Arnavutluk, Tiran(2015), Tirane, Albania, 28 - 29 November 2015

GÉRARD DE NERVAL’İN GÖZLEMLEDİĞİ DOĞU’DA TÜRK / OSMANLI İMGESİ

UTEK’xx13, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013

Pierre Loti nin Aziyade sinde Osmanlı Kültürünün Yansımaları

Uluslararası katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumı, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012, vol.1, pp.1229-1239

VAROLUŞÇULUK EKSENİNDE JEAN TARDIEU’NÜN ODA TİYATROSUNA BİR BAKIŞ

Uluslararası Edebiyat ve Bilim-II Sempozyumu, Ankara, Turkey, 31 October - 02 November 2011

ANDRE MALRAUX’DAN SÖMÜRGE KARŞITI BİR YAPIT: BÜYÜK YOL

İkinci Uluslararası BAKEA Sempozyumu: İdeoloji, Denizli, Turkey, 5 - 07 October 2011

Marguerite Duras tan İletişimsizlik Kokan Bir Oyun Ölüm Dansı La Danse de Mort

Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretimi, III. Ulusal Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkey, 7 - 08 April 2008, vol.1, pp.56-65

Books & Book Chapters

Jean-Paul Sartre

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er , İrfan Atalay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.328-332, 2023

Amin Maalouf

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er , İrfan Atalay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.380-386, 2023

Simone de Beauvoir

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er , İrfan Atalay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.332-339, 2023

Eugène Ionesco

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er , İrfan Atalay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.346-353, 2023

Albert Camus

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er , İrfan Atalay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.340-345, 2023

Jean Genet

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er , İrfan Atalay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.367-372, 2023

Samuel Beckett

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er , İrfan Atalay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.354-361, 2023

Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi (Marguerite Duras)

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi (Marguerite Duras), Ayten Er,İrfan Atalay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.361-367, 2023

Georges André Malraux

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi, Ayten Er , İrfan Atalay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.317-323, 2023

Michel Houellebecq

in: Orta Çağ'dan Günümüze Fransız Edebiyatı Tarihi (Michel Houellebecq), Ayten Er,İrfan Atalay, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.373-379, 2023

JEAN-PAUL SARTRE’DAN VAROLUŞÇU BİR OYUN: SAYGILI YOSMA

in: Edebiyatın Felsefi Yüzleri, Emine Cengiz,Mete Han Arıtürk, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.30-40, 2022

JEAN-PAUL SARTRE’DAN VAROLUŞÇU BİR OYUN: SAYGILI YOSMA (LA PUTAIN RESPECTUEUSE)

in: EDEBİYATIN FELSEFİ YÜZLERİ , Emine Cengiz - Mete Han Arıtürk, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.453-476, 2022

Marguerite Duras’nın Pasifik’xxe Karşı Bir Bent'inde Kadın İmgesi

in: Current Debates on Social Sciences International Congress of Human Studies, Zeynel KARACAGİL, Efecan ANAZ, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.706-716, 2018

Maya Angelou’nun Kafesteki Kuş Neden Şakır Bilirim Adlı yapıtında şiddet sarmalında kadın ve bedeni

in: Edebiyatta Kadın ve Şiddet, Ayten ER, Yavuz Çelik, Editor, Bilgin, Ankara, pp.65-81, 2018

Jean Thévenot’nun Gözüyle Türk-Osmanlı imgesİ üzerine bir değerlendirme

in: Asırlar Boyunca Türk Halkları ve Toprakları, Marzena Godsinka, Kamila Barbara Stanek, Editor, Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi, Varşova, pp.97-107, 2018

Milan Kundera’nın Bilmemek Adlı Yapıtına Göç Olgusunun Yansıması

in: Edebiyatta Kadın ve Göç, Prof. Dr. Ayten Er, Prof.Dr. Nzaire Akbulut, Yrd. Doç.Dr. Yavuz Çelik, Editor, Bilgin Yayınevi, Ankara, pp.91-114, 2017

Amin Maalouf’un Yolların Başlangıcı Adlı Yapıtında Göç, Kültür ve Kimlik

in: Geçmişten Günümüze Göç III, Prof. Dr. Osman Köse, Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, pp.1657-1669, 2017

Marguerite Duras da Varoluşçu İzlekler

Gazi Kitabevi Tic.Ltd. Şti., Ankara, 2015

Metrics

Publication

87

Citiation (TrDizin)

1

Thesis Advisory

5