Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Ankara Haci Bayram Veli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2011 - Continues Associate Professor

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2018 - 2018 Professor

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2001 - 2011 Assistant Professor

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 1992 - 2000 Research Assistant

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Managerial Experience

 • 2018 - Continues Head of Department

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2018 - Continues Head of Department

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2016 - 2018 Deputy Head of Department

  Gazi University

Courses

 • Postgraduate SENDİKALAR VE TOPLU PAZARLIK

 • Postgraduate KÜRESELLEŞME VE SENDİKAL HAREKETLER

 • Doctorate SAĞLIK VE SOSYAL POLİTİKA

 • Undergraduate İŞGÜCÜ PİYASALARI

 • Postgraduate TEKNOLOJİ VE İSTİHDAM

 • Postgraduate EĞİTİM POLİTİKALARI VE SOSYAL POLİTİKA

 • Undergraduate ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA

 • Undergraduate İSTİHDAM TEORİLERİ VE POLİTİKASI

 • Doctorate SOSYAL HAK VE ADALET TEORİLERİ

 • Doctorate İŞPİYASALARININ DÜZENLENMESİ

 • Doctorate SEMİNER

 • Postgraduate AB DE İSTİHDAM POLİTİKALARI

 • Undergraduate İŞGÜCÜNÜN YAŞLANMASI VE İSTİHDAM

 • Postgraduate DEMOGRAFİK DEĞİŞİMLER VE SOSYAL POLİTİKA

 • Undergraduate GELİR DAĞILIMI VE POLİTİKALARI

 • Undergraduate HÜKÜMET DIŞI KURULUŞLAR

 • Postgraduate EĞİTİM POLİTİKALARI İŞGÜCÜ VE İSTİHDAM

 • Undergraduate AVRUPA BİRLİĞİ SOSYAL POLİTİKASI

 • Undergraduate SOSYAL POLİTİKA

 • Doctorate DEMOGRAFİK DEĞİŞİM VE NÜFUS

 • Postgraduate İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI VE SEÇİMİ

 • Postgraduate SEMİNER

Advising Theses