Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Demokrasinin Güçlendirilmesinde Merkezi, Yerel ve Şahsi Roller

Business Organization Research Conference, 12 - 14 September 2018

Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilikte Etkinliği: Büyükçekmece Belediyesi Örneği

1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, Büyükçekmece Belediyesi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2017

15 Temmuz Öncesi Süreçte Kritik Bir Nokta:Kamu Görevlilerine Yönelik Şantaj Suçu

15 Temmuz Darbe Girişimi Ve Türkiye Sempozyumu -July 15 Coup Attempt And Turkey Symposium, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, Turkey, 24 - 26 May 2017

Değişen Yönetim Anlayışında Yönetişim ve Yerel Kalkınma İlişkisi Üzerine Değerlendirmeler

UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Muş-2016), Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, pp.234-245

Askeri Okullarda FETÖ Örgütlenmesi

I. Uluslararası Antalya Güvenlik Sempozyumu, 2 - 04 December 2016

Books & Book Chapters

Yeni Kamu Yönetimi ve Alternatif Arayışlar

in: Kamu Yönetimi Tartışmaları, Prof. Dr. Mehmet Akif Özer Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.85-101, 2018

Karar Verme Sürecinde Yerel Katılımdan “İştigale” Yeni Boyutuyla Yönetişim

in: Yerel Katılım, AKGÜN BİROL, Editor, ŞAR, Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Ankara, pp.29-86, 2018

Metrics

Publication

10