Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’nin AB ve MENA Ülkelerine ihracatı: Panel Çekim Modeli

20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 12 - 14 February 2020

Küreselleşme ve Enflasyon Hipotezi: Türkiye Örneği

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 12 - 14 February 2020

Estimation of Non-crossing Quantile Regression: Application of Turkey

EconWorld2017@RomeV. International Conference on Economics, 25 - 27 January 2017

Türkiye de Katastrofik Sağlık HJarcamaları ve Bu Harcamaların Belirleyicileri 2002 2014 Dönemi

International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016

Yeni Bir Para Politikası Aracı Rezerv Opsiyon Mekanizması

EY International Congress on Economics I"EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING", 24 - 25 October 2013

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: UZUN DÖNEMLİ ORTAK DEĞİŞKENLİK

in: DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMA HAYATI, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK, Müslüme NARİN, Gönül DİNÇER, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.263-284, 2021 Sustainable Development

Workplace Mobbing and Individual Health Consequences

in: Econometrics and Applied Economic Analyses in the Context of Health, ÇAĞLAYAN AKAY, EBRU; ERTOK ONURLU, MERVE, Editor, HOLISTENCE PUBLICATIONS, Çanakkale, pp.189-208, 2021

Workplace Mobbing and Individual Health Consequences

in: ECONOMETRICS AND APPLIED ECONOMIC ANALYSES IN THE CONTEXT OF HEALTH, Ebru Çağlayan Akay, Merve Ertok Onurlu, Editor, Holistence Publications, pp.189-208, 2021

Workplace Mobbing and Individual Health Consequences

in: Econometrics and Applied Economic Analyses in the Context of Health, Ebru Çağlayan Akay, Merve Ertok Onurlu, Editor, Holistence Publications., Çanakkale, pp.189-208, 2021

Türkiye’de Hanehalkı Borçlanmasının Büyüme Üzerindeki Etkisi

in: Makaleler Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, Akın, Fetullah, Bal Hasan Çebi, Editor, a kitap, Ankara, pp.225-286, 2020

Türkiye’de Hanehalkı BorçlanmasınınBüyüme Üzerindeki Etkisi

in: Makaleler Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, Fetullah Akın - Hasan Çebi Bal, Editor, A Kitap-Püf Yayıncılık, pp.226-285, 2020

Avrupa Ülkelerinin Deniz Ticareti Bakımından Etkinlik Analizi

in: Nicel Karar Yöntemlerinde Güncel Konular: Teori ve Uygulama, Türe, Hasan, Editor, Gazi Yayınevi, pp.29-52, 2018

Metrics

Publication

27

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals