Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Şiban Han Dîvânı’na Farklı Bakmak

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.5, no.4, pp.1688-1697, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Güvercin Hikâyesinin Hz. Ali Değişkesi

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, no.92, pp.67-82, 2019 (Scopus) identifier

Emmek Fiiliyle Geçmişten Günümüze Gezinti-II

Türk Dili: Dil ve Edebiyat Dergisi, no.791, pp.63-72, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Emmek Fiiliyle Geçmişten Günümüze Gezinti-I

Türk Dili: Dil ve Edebiyat Dergisi, no.790, pp.59-66, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Gevherî Divanı’na Katkılar

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.42, pp.1-22, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

SİRÂCÜ L KULÛB UN BUDAPEŞTE NÜSHASI

Gazi Türkiyat, no.18, pp.51-58, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

gAndA AnDA Bir Zarf Fiil Eki Midir

Dil Araştırmaları, no.19, pp.7-16, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Devlet Adamı ve Dil İlişkisi

Yeni Türkiye, no.55, pp.127-130, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Vasfî nin Bilinmeyen Bir Mersiyesi

SÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.24, pp.1-6, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Aydaş Aydaşlık ve Aydaş Olmak Üzerine

GAZİ TÜRKİYAT TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, no.2, pp.69-80, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Nüvîsî ve Şehrengiz i İstanbul u

SÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.20, pp.1-20, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Sirâcü l Kulûb ve Eserdeki Hayvan Tespihleri

SÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.19, pp.27-52, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Eleştiri Nedir Bağa Destursuz Girenler Nasıl Eleştirilmelidir

SÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.17, pp.1-13, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Türkçede ma me ekinin Yeri

SÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.16, pp.1-14, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kansu Gavrî Divânı nın İki Neşri

İÜ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.30, pp.251-261, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

17 Yüzyıl Saz Şairi Âşık Ömer Üzerine Bazı Mülahazalar

SÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.13, pp.177-216, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Ahi Kelimesi ve Türk Kültüründe Ahilik

SÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.14, pp.1-15, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Mihmân nâme i Buhârâ ve Şiban Han ın Bilinmeyen Üç Şiiri

SÜ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.13, pp.105-114, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Türkçede Kök Morfemlerin Araştırılmasında ?GA Yapım Ekinin Yeri

Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.210-220, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Tatar Türkçesine Arapçadan Geçen Ayın lı Kelimelerdeki Ses Değişmeleri

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.106-116, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Türkmen Türkçesine Arapçadan Geçen Ayın lı Kelimelerdeki Ses Değişmeleri

TÜRK DÜNYASI DİL VE EDEBİYAT DERGİSİ, no.5, pp.397-432, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Şiban Han Divânı nda Nevâyî ye Nazireler

SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.7-8, pp.53-60, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Aydın Kelimesi Üzerine

TÜRK DİLİ, no.471, pp.154-156, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fransa Milli Kütüphanesindeki 1616 Numaralı Cönk Üzerine Değerlendirmeler

IV. Uluslararası Alevilik Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018

Çağatayca Bir Fatiha Tefsiri Üzerine

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Varşova, Poland, 25 - 28 September 2018, pp.827-833

Minnet Eylemeyen Âşık Ömer mi Kul Nesîmî mi Yoksa Gevherî mi

Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016, pp.341-356

Books & Book Chapters

Mahtum Kulu Divanı'nın Türkiye'deki Yayınları Üzerine Bazı Değerlendirmeler

in: Ahde Vefa: Dr. Himmet Biray Armağanı, , Editor, Kesit, pp.259-268, 2021

Ahi ve Evren Adlarının Kökeni

in: Ahi Evran, , Editor, Ihlamur, pp.397-404, 2021

Âşık Ömer'in Elifnâmeleri

in: Hamza Zülfikar Armağanı, , Editor, Türk Dil Kurumu, pp.395-402, 2021

”Idıl Gediği”, ”Kara Yolu” ve ”Demir Kapı” Adları Üzerine

in: Doğumunun 120. Yılında Ahmet Caferoğlu Hâtıra Kitabı, Fikret Turan, Özcan Tabaklar, Editor, Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.392-403, 2019

Tabiatnâme

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2018

Muhammed Salih’e Ait Manzum Şibanî-nâme İle Anonim Şibanî-nâme’xxnin Olaylar Bakımından Mukayesesi

in: Divanlar Arasında Bir Ömür Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı, Koç Keskin Neslihan, Eflatun Muvaffak, Editor, Akçağ, Ankara, pp.431-443, 2018

Âşık Ömer Divanına Katkılar-II

in: Bilimin İzinde: Prof. Dr. Pakize Pervin Aytaç Armağanı, Reyhan Gökben Saluk, Editor, Berikan, pp.153-172, 2018

Satıraltı Tercümeli Fıkıh Kitabı

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2017

Âşık Ömer Divanı

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, 2015

Bir Anı ve Gölpınarlı'nın Notları

in: Prof Dr Önder GÖÇGÜN e Armağan, AYDIN MİTHAT, Editor, Pamukkale Üniversitesi Yay., Denizli, pp.203-223, 2013

Dilde Sadeleşme Işığında Harabat'ta Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Şiirler

in: Prof Dr Leyla Karahan Armağanı, , Editor, Akçağ, Ankara, pp.681-701, 2013

Durma/Ṭurma Zarfı Üzerine

in: TÜRK MOĞOL ARAŞTIRMALARI PROF DR TUNCER GÜLENSOY ARMAĞANI, GÜL BÜLENT, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, pp.237-244, 2012

Aşık Ömer Divanı

Selçuk Üniversitesi, 2010 Sustainable Development