Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yabancı Portföy Yatırımlarının Borsa İstanbul Üzerine Etkisi”

3.Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Mardin, Turkey, 18 - 19 January 2020

Efficiency of Pharmaceutical Consumption In Turkey: Benchmarking With Oecd By Dea

Uluslararası İşletme ve Organizasyon Kongresi, 12 - 14 September 2018

Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Dış Ticaret ve Karbondioksit Emisyonu İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kars, Turkey, 10 - 12 October 2018 Sustainable Development

İSO 500 SANAYİ İŞLETMELERİNİN KRİZ ÖNCESİ VE SONRASI ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ

1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu, 7-9 Nisan 2016, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 April 2016

Books & Book Chapters

DÖVİZ KURU VE BİST 100 ENDEKSİ ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK: R PROGRAMI İLE BİR UYGULAMA

in: MUHASEBE VE FİNANS ÇALIŞMALARI ÜZERİNE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Erkan ALSU, Karahan, Murat, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.127-155, 2021

Veri Zarflama Analizi İle Bilişim Sektöründe Etkinlik Analizi

in: Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar 2, Süleyman Serdar KARACA, Erhan DEMİRELİ, Editor, EKİN, pp.473-498, 2020

Elektrik Tüketimi, Co2 Emisyonu ve Kişi Başı GayrisafiYurtiçi Hâsıla Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Ampirik Bir Çalışma

in: İktisadi ve İdari Bilimler, Azmi Yalçın, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.287-294, 2018

Complexity of Measuring Advertising Efficiency: An Application of DEA Method in Turkey

in: Chaos, Complexity and Leadership 2014, Erçetin, Şefika Şule, Editor, Springer, pp.193-209, 2016

Investment Behaviors of Businesses on Ad and RD according to Their Sizes: Food, Beverage and Tobacco Sector in Turkey

in: Chaos, Complexity and Leadership 2014, Erçetin, Şefika Şule, Editor, Springer, pp.227-243, 2016