A Case Study on Tourism's Social and Cultural Degeneration as a Result of Marketing Estate/Timesharing to Foreign Tourists in Fethiye


Öztürk Y., Akdu U., Akdu S. A.

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.2, pp.11-29, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Today, tourism is one of the universal events. Particularly, in consequence of increase to given importance and esteem to the humans at the tourism activities been increase.This is a positive development but there are also negative impacts of this development. Lately in Turkey, tourism activities has resulted some social and cultural degeneration. This study aims to finding out tourism's impact of upon human and society. For this purpose, a case study has been done to 150 people who were chose with sampling method in Fethiye, Ölüdeniz and Karaçulha. 64.3 % of participator had been declared that the marketing estate and timesharing to foreign tourists influence the tourism negative and 70.9 % of participator had been declared that this event influence the local life negatively. In addition to the majority as 79.5% of participator had been declared that the marketing estate and timesharing to foreign tourists must obstruct or restrain by law.
Turizm 2000'li yıların evrensel olaylarından birisidir. Özellikle insana verilen önem ve değerin artması doğrultusunda hizmet sektöründe meydana gelen değişimler turizm faaliyetlerinin de artmasını sağlamıştır. Bu olumlu gelişmenin ve yenileşmenin bir de olumsuz tarafı olduğu unutulmamalıdır. Türkiye'de turizmin bazı sosyal ve kültürel bozulmalara neden olduğu veya ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek sorunlara zemin hazırladığı düşüncesine dayanarak turizmin kişi ve toplumlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla araştırmanın yapılmasına karar verilmiştir. Araştırma kapsamında turizmin oldukça geliştiği, yabancılara konut satışlarının hızla arttığı Fethiye yöresi seçilmiştir. Bu amaçla, Fethiye merkez, Karaçulha ve Ölüdeniz beldesinde örnekleme metoduyla seçilen 150 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Ankete katılanların % 64,3'ü yabancılara yapılan konut ve/veya devre mülk satışının turizmi olumsuz etkilediğini, % 70,9'u yine bu durumun yerel yaşamı olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Katılımcıların %79,5 gibi büyük çoğunluğu ise, yabancılara yapılan konut satışlarının kanunen engellenmesi veya kısıtlanması fikrine katılım göstermiştir.