Mısır Feminizmi: Kasım Emin’in Tahrîru’l-Mer’e ve El-Mer’etu’lCedîde Eserlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış


KURT G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE ACADEMY, vol.5, no.19, pp.319-330, 2017 (Peer-Reviewed Journal)