Hişam b. Urve'nin Hayatı ve Hadisçiliği


ASAR M. A.

SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI/REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY, UNIVERSITY OF SULEYMAN DEMIREL, vol.2, no.23, pp.121-137, 2009 (Peer-Reviewed Journal)