Türkiye de Boşanma Olgusu ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme


Ersöz A.

ISTANBUL JOURNAL OF SOCIOLOGICAL STUDIES-SOSYOLOJI KONFERANSLARI, vol.1, no.1, pp.249-264, 2011 (ESCI)