FRANSIZ DEVRİMİ’NİN İKİ ÇOCUĞU: LİBERALİZM VE MUHAFAZAKARLIĞIN TEMEL KAVRAMLAR ÜZERİNDEN MUKAYESESİ


SARITAŞ İ.

3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ, vol.54, pp.797-810, 2019 (Peer-Reviewed Journal)