ERMENİ HARFLİ KIPÇAK TÜRKÇESİ METİNLERİNDE fiil mA bol bol fiil mA YAPISI ve KİPLİK ANLAMLARI


Creative Commons License

Akman Acungil F.

Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.121-134, 2015 (Peer-Reviewed Journal)