Hastane Temalı Dizilerde Kişilerarası İletişimin Sorunsallaştırılması: Hekimoğlu ve Mucize Doktor Örneği


DÖNMEZ İ. H., ERDEMİR GÖZE F.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)