Urfa Sıhhiye ve Muavenet-İ İçtimaiye Müdürü Doktor Şefik Arif’in Kaleminden Urfa Vilayeti (1925)


BOSTANCI M.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, vol.6, no.1, pp.193-214, 2021 (Peer-Reviewed Journal)