Algılanan Yönetici Desteği ile Sesli Davranış Arasındaki İlişkide İçsel İş Tatmininin Rolü


Creative Commons License

Taş A., Özkara Z. U.

7. Örgütsel Davranış Kongresi, Burdur, Turkey, 1 - 02 November 2019, pp.939-950

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.939-950
  • Ankara Haci Bayram Veli University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada; algılanan yönetici desteğinin, çalışanların sesli davranışı üzerindeki etkisi araştırılarak bu ilişkide çalışanların içsel iş tatmininin üstlendiği aracılık rolü incelenmiştir. Araştırmanın veri seti; Ankara’daki şehir oteli çalışanlarından elde edilen 251 anketten oluşmaktadır. Elde edilen veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada; geçerlilik, güvenilirlik, Pearson korelasyon, regresyon analizleri ve Sobel testi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; çalışmaya katılanlar bakımından, algılanan yönetici desteği çalışanların içsel iş tatminini, çalışanların içsel iş tatmini de çalışanların sesli davranışını anlamlı ve pozitif bir şekilde doğrudan etkilemektedir. Ayrıca algılanan yönetici desteği çalışanların sesli davranışını hem doğrudan hem de çalışanların içsel iş tatmini üzerinden dolaylı olarak anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında; algılanan yönetici desteği ile çalışanların sesli davranışı arasındaki ilişkide çalışanların içsel iş tatmininin kısmi aracılık rolüne sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Algılanan Yönetici Desteği, İçsel İş Tatmini, Sesli Davranış.