Dede Korkut Metinlerinden Hareketle Sivas'ta Yaşayan Atasözleri, Deyimler, Alkış Kargışlar Üzerine Bir Araştırma


Ersoy R.

Türk Bilig: Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.2009/18, pp.111-130, 2009 (Peer-Reviewed Journal)