Himmet Gümrah’ın “Soma İçin” Adlı Resminin Sanatsal Açıdan İncelenmesi


Creative Commons License

KAYALIOĞLU S.

Sanat Dergisi: Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, no.37, pp.154-173, 2021 (Peer-Reviewed Journal)